KONSULTACJE PROJEKTOWE


 

 

Konsultacje projektowe zostały podzielone na konsultacje ogólne oraz konsultacje techniczne.

Konsultacje projektowe ogólne polegają na udzieleniu informacji na temat tego:

  • jak najlepiej rozwiązać układ funkcjonalny lokalu,
  • jak rozwiązać zagadnienia związane z ergonomią pomieszczeń,
  • jak rozplanować i usytuować umeblowanie,
  • jak rozmieścić oświetlenie w pomieszczeniach.

Konsultacje ogólne to także na udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez klienta z tematyki zależnej od jego indywidualnych potrzeb. Konsultacje nie obejmują sporządzenia pełnej dokumentacji projektowej, a jedynie spotkanie w  miejscu inwestycji, rozrysowanie rzutów lokalu i umieszczenie na nich informacji z zakresu wyżej wymienionej tematyki.

Konsultacje projektowe techniczne polegają na opracowaniu na rzecz inwestora specjalistycznych opinii i analiz, w których zakres wchodzą:

  •  kontrola możliwości zmiany układu funkcjonalnego lokalu bez konieczności uzyskania odpowiednich pozwoleń i zamawiania projektu budowlanego,
  • opinia na temat systemu wentylacji i sprawności jej działania pod kątem możliwości rozwiązań w zakresie planowania kuchni i łazienek oraz innych pomieszczeń, w których instalacja wentylacyjna jest wymagana,
  • opinia na temat rozwiązań systemu kanalizacji i analiza możliwych zmian funkcjonalnych w pomieszczeniach w zakresie lokalizacji przyłączy wodnych i odpływów kanalizacyjnych,
  • opinia na temat możliwości wykonania instalacji kominkowych,
  • inne doradztwo z zakresu indywidualnych potrzeb inwestora.
COFNIJ