PROJEKTOWANIE ON-LINE


 

 

Usługa projektowania on-line polega na wykonaniu projektu koncepcyjnego wnętrz wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami, z pominięciem pewnych etapów wyszczególnionych w usłudze tradycyjnego projektowania. Usługa obejmuje:

  • wywiad inwestorski mający na celu pozyskanie informacji na temat preferencji klienta i zakresu projektu oraz parametrów wymiarowych projektowanych pomieszczeń przeprowadzany on-line,
  • projekt koncepcyjny w postaci realistycznych wizualizacji trójwymiarowych.
COFNIJ