ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE


 

 

Zastępstwo inwestorskie to usługa polegająca na wyręczeniu inwestora z procesu tworzenia projektu i realizacji inwestycji oraz oddaniu inwestorowi gotowego lokalu „pod klucz”.

Usługa obejmuje:

  •  ustalenie ramowego programu zamierzenia inwestycyjnego,
  • analizę przedprojektową i stadium wykonalności,
  • projekt koncepcyjno-wykonawczy,
  • wstępny harmonogram przygotowania oraz realizacji inwestycji,
  • zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych,
  • zamówienie ekip budowlano-remontowych oraz koordynacja ich prac,
  • kontrolę zgodności wykonywanych prac z projektem,
  • dekorację pomieszczeń,
  • oddanie inwestorowi gotowego produktu w postaci wykończonego lokalu gotowego do użytkowania.
COFNIJ